Online konsultācija

Psiholoģe JOLANTA ZIEDIŅA

Esošās studijas:

2020. - ... Eksistenciālā Psihoterapija (Bāzes līmenis), Humānistiskās un Eksistenciālās Psiholoģijas Institūts (HEPI), Lietuva

Zinātniskie grādi:

2008. - Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas Augstskola (Latvija),

Maģistra grāds Konsultatīvajā psiholoģijā

2002. – Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Vadības Augstskola,

Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā

Specializācijas joma:

Konsultatīvā psiholoģija

Latvijas Izglītības Kvalitātes Valsts Dienests:

Lēmuma par reģistrāciju Reģistrā Nr.

PSI-4/73

Psihologa reģistrācijas Nr. Reģistrā

5000972

Psihologa reģistrācijas datums Reģistrā

10.01.2019.

Profesionālā darbība:

No 2012.  - onlain video konsultācijas

2014. - 2019.  sadarbība ar West Lancashire Latvian Cultural Heritage Community bezmaksas konsultācijas krīzē nonākušiem emigrantiem

2002.- 2011.- privātprakse „Aizkraukles Psiholoģiskās Palīdzības centrs”, Konsultatīvā psiholoģija, psihologs

Profesionālā pārraudzība:

2020.- ... individuālās supervīzijas - Eksistenciālā virziena Psihoterapeite, Supervizore Tatjana Ivanova

2019.-... supervīzijas grupā - Eksistenciālā virziena Psihoterapeite, Supervīzore  Tatjana Ivanova

2018.-2019 .- individuālās supervīzijas - Eksistenciālā virziena Psihoterapeite, Supervizore  Elita Kreislere

2017.- 2018.- supervīzijas - Eksistenciālā virziena Psihoterapeite, Supervizore, Dr. psych. Natālija Ivanova

 Profesionālā izaugsme, apmeklētie semināri (jaunākais):

2020. – Rising from Existential Crisis Emmy van Deurzen

2020. – Existential Challenges During A Pandemic Alfred Langle

2020. – Sava Paciento, Psichiatro, Psichoterapeuto, Psichologo Slaugytojos Psichopatologija Aleksandras Alekseičikas

2020. - Треугольники отношений в психологическом онлайн-консультировании и терапии Людмила Лебедева

Publikācijas:

2007.- metodiskais žurnāls „Pirmsskolas Izglītība”, Latvija

2008.- metodiskais žurnāls „Sākums”, Latvija

2008.- 2010. – pusaudžu un jauniešu žurnāls „Sīrups” (rubrika - konfliktsituāciju risināšana), Latvija

P.S. raksti-intervijas laikrakstā “Staburags”

 

 

Portfolio